top of page

Hvordan melde på flere i din bedrift/skole? 

Vi ønsker å gjøre påmeldingen så enkel som mulig for bedrifter (og skoler) som melder på flere deltakere og har laget denne siden som forklarer hvordan du går frem.

Ta ansvar i egen bedrift (og skole) og lag et arrangement som gjør at dine kollegaer/ansatte/klassen har et felles mål om å komme i bedre form og topper dette med å delta i vårens vakreste eventyr på Hadeland.

Slik lykkes de som deltar med flest deltakere:

1. Avklar om din bedrift/skole ønsker å sponse og avklar hvem som skal ha faktura

2. Lag et arrangement internt og registrer påmeldinger i vedlagt Excel-ark

3.  Send Excel-ark til au4.friidrett@brandbuif.no innen 22.04:

Emnefelt: Påmelding - bedrift

Spesifiser adresse for fakturamottak og kontaktperson internt.

TRYKK HER FOR Å LASTE NED MAL FOR PÅMELDINGER

PRISER (150 + lisens uten tid, 270 + lisens med tid)

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page